Comentar

Fallo contra terrorista Osmán Morote alcanza a cúpula senderista